Ansvar för innehåll på webbplatsen

All information på denna webbplats (juristen.fi) inkluderande alla sidor och underdomäner, skall endast användas så som allmän information. Inget innehåll på webbplatsen skall i något hänseende användas vid praktiska juridiska problem, frågeställningar eller beslut.

Författarna och skribenterna liksom ägaren till denna webbplatsen friskriver sig från allt ansvar, som kan eller kunde uppkomma genom användning av information på dessa sidor. Detta inkluderar både direkt och indirekt ansvar.

Du som är i praktiskt behov av juridisk vägledning bör i första hand vända dig direkt till en professionellt utbildad jurist eller advokat, för att inhämta vägledning och instruktioner vid juridiska frågor. En lista över auktoriserade advokater finner man på Finska advokatförbundets webbsida -> advokat.fi/sv

 

Uppdaterad senast: 24.11.2013 av Sebastian Åstrand