Studera juridik

Jurist blir man i Finland genom att studera ämnet juridik på universitet, under normalt 5 års tid. Efter avklarad utbildning får man examen med benämningen ”Juris magister” (JM).
Genom avklarad utbildning kan man sedan söka sig till renodlade juristyrken såsom domare, advokat och åklagare. Alternativt kan man välja en karriär där en juridisk examen inte är ett krav t.ex. konsult, stadsdirektör, diplomat eller liknande.

Akademisk utbildning

Utbildningen till jurist i Finland på universitet nivå är indelad i två steg:
1. Rättsnotarie, 180 studiepoäng (3 år)
2. Juris magister, 120 studiepoäng (2 år)

Orsaken till indelningen i de två stegen är den s.k. ”Bologna processen” inom EU, där akademisk utbildning delas upp i två etapper. Dessa etapper är kandidatexamen (rättsnotarie) och magister/masterexamen (juris magister). För att vara en ”riktig” jurist förväntas man ha avlagt båda delarna, och det är även ett formellt krav för de renodlade juristyrkena. Därför har indelning i två skeden inte särskilt stor praktisk betydelse.

Var kan man studera juridik?

I Finland kan man studera juridik på högskolenivå vid följande fyra (fem) universitet över landet:

Helsingfors universitet (svenska / finska)*
Åbo universitet (finska)
Lapplands universitet (finska)
Östra Finlands universitet (finska)

Åbo Akademi (svenska)**

*, Helsingfors universitet har riksansvar i Finland att utbilda svenskspråkiga jurister.
**, Åbo Akademi erbjuder möjlighet att studera till rättsnotarie