Start

Här kan du köpa mallar för olika typer av juridiska dokument som är anpassade till de regler som gäller i Finland.

Juristen.fi tillhandahåller mallar för bland annat:

  • bouppteckning
  • hyresavtal
  • köpebrev för aktielägenhet i bostadsbolag
  • arbetsavtal
  • och mycket mera.

Mallarna vi säljer är anpassade för dig som själv vill upprätta exempelvis en bouppteckning efter en avliden släkting eller hyra ut din lägenhet och behöver ett hyresavtal. Mallarna vi säljer är alla skrivna på svenska och anpassade för finska förhållanden.

Med våra dokumentmallar har du en god grund när du själv upprättar dina egna avtal och andra juridiska dokument såsom bouppteckningar och köpebrev. Våra mallar är anpassade för att användas i Finland och inte i Sverige.

Mallarna köper du förmånligt i vår webbutik och du får direkt tillgång till mallen efter att du betalat. Betala kan du göra direkt via nätbank, faktura via Klarna och kreditkort (Visa och Mastercard).

Mera om vår tjänst och våra mallar

Bakgrunden till vår tjänst är att vi upptäckt att det saknats bra mallar för många typer av juridiska dokument på svenska och som är anpassade för att användas i Finland. I dagsläget är många av de svenskspråkiga dokumentmallar som du kan hitta på nätet via ex. Google anpassade för rikssvenska förhållanden och inte för att användas här i Finland. Att i Finland använda mallar anpassade för svenska förhållanden är ofta vanskligt och kan leda till direkt felaktiga resultat. Även om det ofta finns många likheter mellan länderna, så finns det även väsentliga skillnader vilket kan leda till kostsamma problem.

Mallarna tillhandahålls av Sebbex Ab Oy och är alla upprättade av finska jurister för att användas i Finland. Juristerna som utarbetat mallarna i vår webbutik har alla avlagt sin juris magister (JM) utbildning vid Helsingfors universitets juridiska fakultet. De har även auskulterat vid finska tingsrätter och erhållit titeln vice häradshövdingar (VH).

Vänligen notera att mallarna vi tillhandahåller används på eget ansvar och att de inte utgör juridisk rådgivning för dig. Det vi tillhandahåller är modeller som du själv bearbetar, ändrar och anpassar för din situation och även själv ansvarar över slutresultatet för.