Användningsvillkor

Tjänsten ”Juristen.fi” tillhandahålls av företaget Sebbex Ab Oy (tjänsteleverantör). För att använda tjänsten och köpa dokumentmallar på webbplatsen juristen.fi behöver du som användare läsa och godkänna användningsvillkoren som återfinns på denna webbsida i sin helhet. Användningsvillkoren bildar tillsammans med användarens beställning och leverantörens produktbeskrivning och produkt ett bindande avtal mellan användaren tjänsteleverantören.

Uppgifter om tjänsteleverantören

Sebbex Ab Oy
Pinnonäsgatan 37
68620 Jakobstad
Finland

E-post: info@juristen.fi
Tfn: +358 6 7210 620

1 Tjänstens innehåll och omfattning

Tjänsteleverantören tillhandahåller användaren av tjänsten med enstaka användningsrättigheter för de produkter (dokumentmallar) som vid var tid tillhandahålls i webbutiken och i den utsträckning som kunden beställt användningsrättighet till dem. Den användningsrätt som användaren erhåller begränsas av gällande upphovsrättslagstiftning och av villkoren för den begränsade användningsrätten i punkt 4.

Tjänsten omfattar endast tillhandahållande av dokumentmallar. Tjänsten innefattar inte juridisk rådgivning i någon form till användaren av tjänsten. I den utsträckning produktbeskrivningar, dokumentmallar med mera innehåller exempelvis tips för användning och exemplifierande innehåll ska denna inte uppfattas som rådgivning av tjänsteleverantören till användaren utan som allmän information och/eller för enbart illustrativa ändamål. I den mån innehållet på webbplatsen juristen.fi och i tjänsten innehåller hänvisningar till och information från lagstiftning, rättspraxis och andra rättskällor ska detta ses som allmän information som inte är en del av tjänsten. Detta då tjänsten endast omfattar användningsrätter till ifrågavarande dokumentmallar.

2 Beställning av tjänst

Användaren kan i den digitala webbutiken, alternativt via annan kommunikationskanal såsom e-post och telefon, att lägga en beställning av tjänsten. Genom att lägga en beställning ingår användaren ett bindande avtal med tjänsteleverantören där dessa villkor tillsammans med beställningens innehåll och produktbeskrivning reglerar tjänstens innehåll och omfattning. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att neka beställningar utan att närmare presentera en grund för detta.

För att användaren efter beställningen ska erhålla användningsrätt till tjänsten ska användaren ha erlagt betalning och säljaren registrerat betalningen via betalningsalternativ som säljaren vid beställningstidpunkten tillhandahåller i webbutiken. De betalningsalternativ som tillhandahålls är via betaltjänstleverantören Klarna och mot förskottsbetalning via sedvanlig banköverföring till det konto som tjänsteleverantören anvisar.

3 Leverans av tjänsten

Tjänsteleverantören tillhandahåller tjänsten till användaren enbart i digitalt format. Detta avser hela köp- och leveransprocessen oavsett hur ordern läggs. Tjänsteleverantören tillhandahåller användningsrätt och de dokumentmallar som i den utsträckning som användaren beställt och erlagt betalning för.

Dokumentmallarna tillhandahålls användaren genom en webblänk till dokumentmallen i ett e-postmeddelande som tjänsteleverantören sänder till användaren efter att beställningen betalats av användaren och godkänts av tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören förbinder sig att efter att ha mottagit och godkänt beställning av användaren samt registrerat betalning tillhandahålla användningsrätt och dokumentmall till användaren senast inom 1 dygn på vardagar. Tjänsteleverantören ansvarar för att sända e-postmeddelandet med webblänken till användaren enligt bästa förmåga men tjänsteleverantören ansvarar inte för e-postmeddelandet verkligen når användaren. Detta då leveransen av e-postmeddelandet är beroende av överföring via internet och behandling hos tredjeparts system och användarens leverantör och utrustning, över vilka tjänsteleverantör saknar kontroll. Tjänsteleverantören kan även vid var tid tillhandahålla tillgång till dokumentmallar på andra sätt än på det sätt som beskrivs ovan.

3 Tjänstens pris